Bun venit la Clariant în România

FABRICĂ REPREZENTATIVĂ LA SCARĂ COMERCIALĂ PENTRU PRODUCȚIA DE ETANOL CELULOZIC

Clariant construiește în prezent o nouă fabrică la scară comercială pentru producția de etanol celulozic din reziduuri agricole, pe baza tehnologiei sunliquid®, în România. Fabrica va avea o capacitate anuală de 50.000 de tone de etanol celulozic și va fi amplasată în Podari, în apropiere de Craiova, în partea de sud-vest a României.

Etanolul celulozic de tehnologie sunliquid® Etanolul celulozic de tehnologie sunliquid® este un biocombustibil avansat, realmente sustenabil și neutru din punct de vedere al carbonului, care poate fi utilizat imediat pe infrastructura existentă a vehiculelor. Acesta este produs din reziduuri agricole, așa cum sunt paiele de grâu, care sunt procurate de la fermierii locali.

Facilitatea, care este prima de acest tip, va crea locuri de muncă ”verzi”, oportunități de afaceri și va aduce o creștere economică într-o zonă rurală. Prin fabrica sa reprezentativă, Clariant intenționează să demonstreze că producția la nivel comercial a etanolului celulozic pe baza tehnologiei sunliquid® este fezabilă din punct de vedere tehnic, viabilă din punct de vedere economic și competitivă.

Odată cu construirea noii fabrici, în regiune se va constitui un lanț valoric nou bazat pe resurse bio, datorită folosirii reziduurilor agricole. Aceasta va oferi un exemplu tangibil al unei abordări de succes în economia circulară. În același timp, această fabrică pune bazele implementării la scară largă a producției de biocombustibili avansați în Europa și construiește fundația unei alimentări mai sustenabile cu energie în sectorul de transport din Europa.

Clariant investește peste 100 de milioane de Euro în prima sa fabrică sunliquid®. Proiectul primește o finanțare de peste 40 de milioane de Euro de la Uniunea Europeană. În acest cadru, proiectul UE SUNLIQUID finanțează sarcini care se concentrează pe fazele de proiectare, planificare și execuție, în vederea construirii unei fabrici de producție sunliquid®, prima de acest tip. Acestea includ activități de evaluare a disponibilului de materii prime și de procurare a acestora, precum și dezvoltarea logisticii unui lanț de aprovizionare eficient pentru materia primă lignocelulozică. Proiectul UE LIGNOFLAG finanțează activități care se concentrează pe construirea și exploatarea fabricii de producție, inclusiv optimizarea conversiei în etanol celulozic, folosirea produselor secundare pentru producerea de energie și fertilizarea solului, precum și organizarea distribuției (co) produselor finale.

Materie primă

 • Extinderea producției actuale de biocombustibili prin procesarea reziduurilor agricole, care în prezent sunt o resursă foarte puțin utilizată.
 • Conversia anuală a 250.000 tone de paie în etanol celulozic

Capacitatea de producție

 • 50.000 tone de etanol celulozic pe an

Locuri de muncă ”verzi” și creștere economică

 • Crearea de locuri de muncă verzi în zone predominant rurale
 • În interiorul fabricii: în jur de 100 angajați cu normă întreagă
 • În afara fabricii (teren/logistică): în jur de 300 de persoane
 • Locuri de muncă asociate cu construcția fabricii: peste 800
 • Impulsionarea economiilor locale și crearea de noi oportunități de afaceri
 • Venituri suplimentare pentru agricultori și firmele locale

Repere

 • 2006: Dezvoltarea de microorganisme și enzime foarte specializate
 • 2009: Deschiderea unei fabrici pilot în Munchen, Germania, în care se dezvoltă și este optimizată tehnologia sunliquid®
 • 2012: Deschiderea unei fabrici demonstrative la Straubing, Germania, pentru producție pre-comercială
 • Toamna anului 2018: Începerea lucrărilor la fabrica sunliquid® de producție la scară comercială a etanolului celulozic în partea de sud-vest a României

Impactul asupra mediului

În eforturile crescânde de astăzi pentru a limita încălzirea globală, este inevitabilă acțiunea de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), în special în sectorul transporturilor, unde emisiile de GES sunt în continuă creștere. Etanolul celulozic, un biocombustibil avansat, este o soluție cu emisii reduse, neutru din punctul de vedere al carbonului.

Tehnologia sunliquid® dezvoltată de compania Clariant este o tehnologie inovatoare și sustenabilă prin care se produc etanol celulozic și zaharuri celulozice din reziduuri agricole, cum ar fi paie de cereale, stove de porumb sau bagasă. În procesul sunliquid® nu sunt necesare surse de energie pe bază de combustibili fosili deoarece toată energia este obținută din arderea reziduurilor rezultate, în principal lignina, produsul care rămâne după extragerea celulozei din lignoceluloză și, prin urmare, este auto-suficientă. Luând în considerare captarea de carbon, economiile de gaze cu efect de seră ar putea ajunge până la ~ 120%. Vinasa se poate utiliza ca îngrășământ organic și poate fi adusă înapoi pe câmpuri, oferind astfel un exemplu tangibil de economie circulară.

Pentru mai multe detalii privind utilizarea produselor secundare apăsați aici.

Beneficii pentru mediu

 • Luând în considerare captarea de carbon, economiile de gaze cu efect de seră ar putea ajunge până la ~ 120%
 • Sprijin pentru trecerea de la o economie bazată pe combustibili fosili la o economie circulară bio
 • Constituirea unui proces de producție auto-sustenabil din punct de vedere energetic și foarte sustenabil pentru producția etanolului celulozic, folosind produse secundare precum lignina și vinasa
 • Crearea unei surse sustenabile și competitive de energie regenerabilă pe teritoriul UE

Impactul economic al fabricii sunliquid®

Clariant va investi peste 100 de milioane de Euro pentru construcția fabricii de etanol celulozic. În faza de construcție, aceasta poate crea peste 800 de locuri de muncă. Pe platforma industrială vor fi create aproximativ 100 de locuri de muncă directe pe termen lung. În plus, vor mai fi create în jur de 300 de locuri de muncă în domeniile conexe, de exemplu pentru colectarea, depozitarea și transportul paielor. De asemenea, fabrica sunliquid® va crea o rețea de furnizori, formată în principal din agricultori locali. Aceștia vor avea ocazia să transforme reziduurile agricole precum paiele de cereale într-o sursă suplimentară de venituri.

Impulsionarea pieței de biocombustibili avansați din Europa

Directiva Privind Energia din Surse Regenerabile (RED II) stabilește tonul pentru crearea unui mediu de afaceri stabil și previzibil care să declanșeze dezvoltarea investițiilor în producția avansată de biocombustibili în UE. Astfel, ca beneficiu pe termen lung pentru România, tehnologia sunliquid® deschide noi oportunități pe o piață globală în amplificarea utilizării combustibililor de a doua generație. Aceasta creează premisele pentru ca România să fie una din principalele țări din UE care își extinde amprenta de energie regenerabilă.

De la o energie bazată pe combustibili fosili la o economie circulară, bazată pe biocombustibili

O implementare la scară largă a producției de biocombustibili avansați în Europa va crea o sursă sustenabilă și competitivă de energie regenerabilă internă pentru UE, astfel încât aceasta va fi mai puțin dependentă de importurile de petrol din afara UE. De asemenea, dezvoltarea unei industrii de biocombustibili avansați în UE va sprijini trecerea de la o energie bazată pe combustibili fosili la o economie circulară, bazată pe biocombustibili.

Beneficii pentru economie

 • Impulsionarea economiilor locale prin crearea de locuri de muncă verzi, predominant în zonele rurale
 • Creștere economică și oportunități suplimentare de afaceri pentru toți actorii de-a lungul lanțului valoric
 • Colaborare în interiorul și între sectoarele agricole, logistice, energetice și biochimice

Tehnologia sunliquid®

Tehnologia sunliquid® dezvoltată de compania Clariant este o tehnologie inovatoare și sustenabilă prin care se produc zaharuri celulozice și etanol din reziduurile agricole. Tehnologia sunliquid® oferă un design complet integrat al procesului.

Principalele caracteristici ale tehnologiei sunliquid®

 • Producție ridicată de etanol cu costuri minime de producție
 • Utilizare flexibilă a unor materii prime lignocelulozice diferite
 • Pre-tratare fără substanțe chimice
 • Producție integrată de enzime cu materie primă și enzime specifice procesului
 • Fermentare simultană a zaharurilor C6 și C5
 • Autosuficiență energetică și aproape neutră din punct de vedere al carbonului

Aplicare demonstrată tehnologic a etanolului celulozic

Calitatea înaltă și sustenabilitatea etanolului celulozic sunliquid® au fost demonstrate în mai multe aplicații.

Un test de flotă efectuat de Clariant, Haltermann și Mercedes-Benz a demonstrat că biocombustibilii de a doua generație bazați pe reziduuri agricole sunt acum disponibili și pregătiți din punct de vedere tehnologic Utilizarea sunliquid®20, un amestec E2 de clasă premium, a fost demonstrată cu succes într-un test de flotă cu vehiculele de serviciu ale Mercedes-Benz.

În Brazilia, la fabrica Clariant din Suzano , camioanele Scania sunt alimentate cu etanol, fiind utilizate pentru transportul produselor chimice. Ecotrucks, așa cum sunt ele cunoscute, au început să utilizeze etanol de a doua generație produs din bagasă, rezultată din fermenatarea trestiei de zahăr, folosind tehnologia sunliquid® a Clariant.

În colaborare cu Werner & Mertz, producătorul de produse Frosch®, aplicarea etanolului celulozic a fost extinsă și în fabricarea de detergenți șiagenți de curățare. Bioetanolul sunliquid® a fost utilizat în produsul Frosch® Bio-Spirit Multisurface-Cleaner. Acest proiect demonstrează că aplicarea tehnologiei nu se limitează la sectorul transporturilor. Acesta oferă acces la o platformă de conversie a reziduurilor agricole într-o serie de substanțe chimice pentru diferite industrii și aplicații.

Pentru mai multe detalii privind tehnologia sunliquid® apăsați aici.

Licența sunliquid®

Clariant acordă licențe de utilizare a tehnologiei sunliquid® la nivel global. Până în prezent, au fost semnate acorduri de licență cu cinci companii importante din Slovacia, Polonia, China și Bulgaria.

Comunicatele media de mai jos sunt disponibile doar în limba engleză

Oktober 15, 2021
Clariant schliesst Bau der ersten kommerziellen sunliquid®-Zellulose-Ethanol-Anlage in Podari, Rumänien, ab
Oktober 15, 2021

Clariant hat heute die offizielle Fertigstellung ihrer sunliquid®-Zellulose-Ethanol-Anlage in Podari, Rumänien, bekanntgegeben. Die fertiggestellte Anlage ist ein weiterer wichtiger Schritt zur kommerziellen Nutzung der sunliquid®-Technologie und unterstützt somit Clariants Strategie für das Lizenzgeschäft mit sunliquid®. Der Standort wird im vierten Quartal seinen Betrieb aufnehmen und Zellulose-Ethanol aus Agrarreststoffen produzieren. 

  MORE
Februar 02, 2021
Clariant und Harbin Hulan Sino-Dan Jianye Bio-Energy geben Lizenzvereinbarung für die Zellulose-Ethanol-Technologie sunliquid® in China bekannt
Februar 02, 2021

Diese Vereinbarung ist das zweite Lizenzabkommen für Clariants sunliquid®-Technologie in China und die fünfte unterzeichnete Lizenzvereinbarung weltweit

  MORE
Dezember 02, 2020
Bau von Clariants sunliquid®-Anlage in Rumänien auf dem Weg zur Fertigstellung bis Ende 2021
Dezember 02, 2020

Clariant hat heute bekannt gegeben, dass sie beim Bau ihrer sunliquid®-Produktionsanlage für Zellulose-Ethanol in Podari im Südwesten Rumäniens gute Fortschritte macht. 

  MORE

More Media Releases

Datei herunterladen

Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten ein. Die Datei wird nach der Übermittlung Ihrer Daten sofort automatisch heruntergeladen. Dies ist nur für die erste Datei erforderlich, die Sie auf dieser Seite herunterladen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Persönliche Informationen

Pachet de comunicare

Datei herunterladen

Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten ein. Die Datei wird nach der Übermittlung Ihrer Daten sofort automatisch heruntergeladen. Dies ist nur für die erste Datei erforderlich, die Sie auf dieser Seite herunterladen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Persönliche Informationen

Buletin informativ 2020

Datei herunterladen

Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten ein. Die Datei wird nach der Übermittlung Ihrer Daten sofort automatisch heruntergeladen. Dies ist nur für die erste Datei erforderlich, die Sie auf dieser Seite herunterladen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Persönliche Informationen

Buletin informativ 2019

Datei herunterladen

Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten ein. Die Datei wird nach der Übermittlung Ihrer Daten sofort automatisch heruntergeladen. Dies ist nur für die erste Datei erforderlich, die Sie auf dieser Seite herunterladen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Persönliche Informationen

Până de curând, paiele rămase pe câmp reprezentau o problemă pentru fiecare dintre dumneavoastră. De acum, prin parteneriatul cu Clariant, acestea pot deveni o resursă profitabilă, pe termen lung.

Care sunt beneficiile oferite de Clariant?

 • Venituri suplimentare, obținute prin vânzarea paielor către companie, dar și prin alte activități, precum balotare, transport și depozitare;
 • Costuri reduse, prin decuplarea tocătoarelor de la combină;
 • Viteză mai mare de recoltare și pericol mai mic de incendiu, prin decuplarea tocătoarelor;
 • Reducerea răspândirii patogenilor, prin îndepărtarea paielor de pe câmp;
 • Câmpuri curate în doar câteva zile de la recoltare;
 • Colaborare pe termen lung, cu o companie internațională de top.

Cine poate deveni partener Clariant?

Orice fermier din județele Dolj, Olt, Mehedinți și Teleorman, sau din alte zone ale României, ce cultivă cereale păioase.

Ce tipuri de parteneriat sunt disponibile pentru fermieri?

Pentru a vă angaja în lanțul de aprovizionare al companiei Clariant, aveți două opțiuni:

Opțiunea 1: Decideți să preluați întregul lanț de aprovizionare în care paiele sunt balotate, transportate și depozitate

Opțiunea 2:Decideți doar să furnizați paiele (pe teren) – în cazul în care nu aveți forța de muncă și utilajele necesare pentru a realiza livrarea lor la fabrică

Ce spun cei care ne sunt deja parteneri?

ˮColectarea paielor de către Clariant aduce multiple beneficii, atât economice cât și din punct de vedere al pregătirii patului germinativ al solului, pe un consum redus de combustibil. Fermierii pot adăuga noi activități în ferma dumnealor și pot întreprinde diverse servicii precum balotare, depozitare, transport, ceea ce se transpune în venituri suplimentare. Noi, în cadrul Stațiunii de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Caracal, exploatăm o suprafață de 2500 ha, dintre care 1300 ha cultivate cu cereale păioase, în special grâu de sămânță. Colaborarea cu Clariant am început-o în 2018, atunci când am semnat un contract multianualˮ - Marius Cătălin Bran, coordonatorul Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Caracal, subunitate a Universității din Craiova.

Pot spune că parteneriatul cu Clariant este un lucru extraordinar deoarece scăpăm de paie de pe câmp, terenurile rămân curate ca să putem să le lucrăm în condiții bune. Am început colaborarea cu ei în anul 2018 pentru 200 de hectare, fiind puțin mai reticenți la început. Din 2019 am contractat 400 de hectare și luăm în considerare să achiziționăm utilaje de balotare, transport, pentru a încerca să continuăm afacerea și pe celelalte lanțuri cu Clariant. Cel mai important lucru în România e să vrei să faci. – D. Ușurelu, fermier


Aproximativ 250 de fermieri locali vor avea ocazia să devină parteneri pe termen lung ai fabricii Clariant din Podari. Fiți unul dintre aceștia!

Contactați-ne acum!

Paul Popescu – Manager de achiziții materii prime și logistică, Clariant România
E-mail: paul.popescu@clariant.com

DESCARCĂ

Datei herunterladen

Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten ein. Die Datei wird nach der Übermittlung Ihrer Daten sofort automatisch heruntergeladen. Dies ist nur für die erste Datei erforderlich, die Sie auf dieser Seite herunterladen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Persönliche Informationen

Dragos Gavriluta
Dragos Gavriluta
Country Head Romania

Anfrage an Clariant

Lorena Bogdan
Lorena Bogdan
Administrative Assistant
+40723205988

Anfrage an Clariant

Liviu Ungureanu
Liviu Ungureanu
Site Manager Podari

Anfrage an Clariant

Paul Popescu
Paul Popescu
Feedstock and Supply Manager

Anfrage an Clariant

 

Proiectul este finanţat de cel de-al Şaptelea Program Cadru al Uniunii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi demonstraţii prin Acordul de finanţare nr. 322386 (SUNLIQUID) şi de Bio-Based Industries Joint Undertaking, în cadrul programului de cercetare şi inovare al Uniunii Europene "Orizont 2020", prin Acordul de finanţare nr. 709606 (LIGNOFLAG).

Haftungsausschlussklausel:
Diese Informationen entsprechen unserem aktuellen Wissensstand und geben Auskunft über unsere Produkte und mögliche Anwendungszwecke. Clariant gewährt weder stillschweigend noch ausdrücklich eine Garantie bezüglich der Richtigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit der Informationen und übernimmt keine Haftung in Verbindung mit der Nutzung dieser Informationen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Produktanwenders, die Eignung der Produkte von Clariant für die entsprechende Anwendung zu bestimmen.<br />
<br />
* Durch keine Aussagen in diesen Informationen werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Clariant aufgehoben, die weiterhin gelten, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Rechte an geistigem bzw. gewerblichem Eigentum sind zu wahren. Aufgrund möglicher Änderungen an unseren Produkten sowie Änderungen in geltenden nationalen und internationalen Verordnungen und Gesetzen kann sich der Stand unserer Produkte ändern. Materialsicherheitsdatenblätter mit Sicherheitsvorschriften zur Anwendung oder Lagerung von Produkten von Clariant sind auf Anfrage und in Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen erhältlich. Die Informationen in den entsprechenden Materialsicherheitsdatenblättern müssen vor der Anwendung dieser Produkte gelesen werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Clariant.<br />
<br />
* Für Verkäufe an Kunden mit Wohnsitz in den USA oder Kanada gilt darüber hinaus Folgendes: Ohne ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für Produkte oder Services jeglicher Art hinsichtlich Handelstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.<br />
<br />
© In vielen Ländern eingetragene Marke von Clariant.<br />
® 2019 Clariant International AG 

Sie sind im Begriff, die Webseite von Clariant zu verlassen.

Über den von Ihnen aufgerufenen Link verlassen Sie in ungefähr 10 Sekunden die Clariant-Seite. Wenn Sie diesen Vorgang aufhalten möchten, klicken Sie auf »Abbrechen«.

Anfrage an Clariant

Bitte geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein, damit wir Ihr Anliegen bearbeiten können. Vielen Dank für Ihr Interesse.

Clariant Info
Clariant Info
Online Communications Team