Bun venit la Clariant în România

Fabrică reprezentativă la scară comercială pentru producția etanolului celulozic

În România, Clariant construiește în prezent o nouă fabrică la scară comercială pentru producția de etanol celulozic din deșeuri agricole, pe baza tehnologiei sunliquid®. Fabrica, având o capacitate anuală de 50.000 de tone de etanol celulozic, va fi amplasată la Podari, în apropiere de Craiova, în partea de sud-vest a României.

Etanolul celulozic este un biocombustibil avansat, realmente sustenabil și aproape neutru din punct de vedere al carbonului, care poate fi utilizat imediat pe infrastructura noastră existentă de vehicule și de energie. Acesta este produs din deșeuri agricole precum paiele de grâu, care sunt procurate de la fermierii locali.

Facilitatea, care este prima de acest tip, va crea locuri de muncă ”verzi”, oportunități de afaceri și creștere economică într-o zonă rurală. Prin fabrica reprezentativă, Clariant intenționează să demonstreze că producția comercială a etanolului celulozic pe baza tehnologiei sunliquid® este fezabilă din punct de vedere tehnic, viabilă economic și competitivă.

Prin construirea noii fabrici, în regiune se va constitui un lanț valoric nou, pe bază bio, folosind deșeuri din agricultură, care va oferi exemplul tangibil al unei abordări de succes în economia circulară. În același timp, această fabrică pune bazele unei implementări la scară largă a producției de biocombustibili avansați în Europa și construiește fundația unei alimentări mai sustenabile cu energie în sectorul de transport din Europa.

Clariant investește peste 100 milioane EUR în prima sa fabrică sunliquid®. Proiectul primește peste 40 milioane EUR finanțare de la Uniunea Europeană. În acest cadru, proiectul UE SUNLIQUID finanțează sarcini care se concentrează pe fazele de proiectare, planificare și execuție în vederea construirii unei fabrici de producție sunliquid®, prima de acest tip. Aceasta include activități de evaluare a disponibilului de materii prime și de procurare a materiilor prime, precum și dezvoltarea logisticii unui lanț de aprovizionare eficient pentru materia primă lignocelulozică. Proiectul UE LIGNOFLAG finanțează activități care se concentrează pe construirea și exploatarea fabricii de producție, inclusiv optimizarea conversiei în etanol celulozic, folosirea produselor secundare pentru producerea de energie și fertilizarea solului, precum și organizarea distribuției (co )produselor finale.

Materie primă
• Extinderea producției actuale de biocombustibili către o nouă biomasă non-alimentară, care în prezent este utilizată sub potențialul său
• Conversia anuală a 250.000 tone de paie în etanol celulozic

Capacitatea de producție
• 50.000 tone de etanol celulozic pe an

Locuri de muncă ”verzi” și creștere economică
• Crearea de locuri de muncă verzi în zone predominant rurale
• În interiorul fabricii: în jur de 100 angajați cu normă întreagă
• În afara fabricii (teren/logistică): în jur de 300 persoane
• Locuri de muncă asociate cu construcția fabricii: peste 800
• Impulsionarea economiilor locale și crearea de oportunități suplimentare de afaceri
• Venituri suplimentare pentru agricultori și firmele locale

Repere
2006: Dezvoltarea de microorganisme și enzime foarte specializate
2009: Deschiderea unei fabrici pilot în Munchen, Germania, în care se dezvoltă și este optimizată tehnologia sunliquid®
2012: Deschiderea unei fabrici demonstrative la Straubing, Germania, pentru producție pre-comercială
Toamna lui 2018: Lucrări inițiale pentru o fabrică sunliquid® de producție la scară comercială a etanolului celulozic în partea de sud-vest a României

Impactul asupra mediului

Tehnologia sunliquid® permite producerea etanlolului celulozic în mod sustenabil și competitiv, la scară comercială, cu economii maxime în emisia de gaze cu efect de seră. Directiva UE privind calitatea combustibililor prevede economii de cel puțin 6% în emisia gazelor cu efect de seră la combustibilii pentru transport până în 2020. Prin folosirea etanolului celulozic sunliquid® se ating economii de până la 95% în emisia gazelor cu efect de seră în comparație cu combustibilii fosili.

Procesul sunliquid®, care transformă deșeurile agricole în etanol celulozic, mai produce încă două produse secundare: un produs solid, lignina și un produs lichid, borhotul. Lignina este folosită în principal pentru producția de energie verde, sprijinind un proces de producție de energie auto-suficient. Borhotul se poate utiliza ca îngrășământ organic și poate fi adus înapoi pe câmpuri, oferind astfel un exemplu tangibil de economie circulară.

Pentru mai multe detalii privind utilizarea produselor secundare apăsați aici..

Beneficii pentru mediu

• Reducerea gazelor cu efect de seră cu până la 95%
• Sprijin pentru transformarea de la o economie bazată pe combustibili fosili la o economie circulară bio
• Constituirea unui proces de producție auto-sustenabil din punct de vedere energetic și foarte sustenabil pentru producția etanolului celulozic, folosind produse secundare precum lignina și borhotul
• Crearea unei surse sustenabile și competitive de energie regenerabilă internă în UE

Impactul economic al fabricii sunliquid®

Clariant va investi peste 100 milioane EUR pentru construcția fabricii de etanol celulozic. În faza de construcție, aceasta poate crea peste 800 de locuri de muncă. Pe platforma industrială intenționăm să creăm în jur de 100 locuri de muncă directe pe termen lung. În plus, se mai pot crea în jur de 300 de locuri de muncă în afacerile conexe, de ex. colectarea, depozitarea și transportul paielor. De asemenea, fabrica sunliquid® va crea o rețea de furnizori, formată în principal din agricultori locali. Aceștia vor avea ocazia să transforme deșeurile agricole precum paiele de cereale într-o sursă suplimentară de venituri.

Impulsionarea pieței de biocombustibili avansați din Europa

Acordurile recente privind Directiva revizuită privind energia regenerabilă (REDII) stabilesc liniile de dezvoltare pentru crearea unui mediu de afaceri stabil și previzibil, care va declanșa dezvoltarea investițiilor în producția de biocombustibil în cadrul UE. Astfel, ca beneficiu pe termen lung pentru România, tehnologia sunliquid® deschide noi oportunități pe o piață globală în extinderea combustibililor de a doua generație. Aceasta creează premisele pentru ca România să fie una din principalele țări din UE care își extinde amprenta de energie regenerabilă.

De la o energie bazată pe combustibili fosili la o economie circulară, bazată pe biocombustibili

O implementare la scară largă a producției de biocombustibili avansați în Europa va crea o sursă sustenabilă și competitivă de energie regenerabilă internă pentru UE, făcând-o mai puțin dependentă de importurile de petrol din afara UE. De asemenea, dezvoltarea unei industrii de biocombustibili avansați în UE va sprijini transformarea necesară de la o energie bazată pe combustibili fosili la o economie circulară, bazată pe biocombustibili.

Beneficii pentru economie

• Impulsionarea economiilor locale prin crearea de locuri de muncă verzi, predominant în zonele rurale
• Creștere economică și oportunități suplimentare de afaceri pentru toți actorii de-a lungul lanțului valoric
• Colaborare în interiorul și între sectoarele agricole, logistice, energetice și biochimice

Tehnologia sunliquid®

Tehnologia sunliquid® oferă un proces integrat pentru producția de etanol celulozic din deșeuri agricole.

Principalele caracteristici ale tehnologiei sunliquid®

• Producție ridicată de etanol cu costuri minime de producție
• Utilizare flexibilă a unor materii prime lignocelulozice diferite
• Pretratare fără substanțe chimice
• Producție integrată de enzime cu materie primă și enzime specifice procesului
• Fermentare simultană a zaharurilor C6 și C5
• Autosuficiență energetică și aproape de neutralitate din punct de vedere al carbonului

Aplicare demonstrată tehnologic a etanolului celulozic

Un test de flotă efectuat de Clariant, Haltermann și Mercedes-Benz a demonstrat că biocombustibilii de a doua generație bazați pe deșeuri agricole sunt acum disponibili și pregătiți din punct de vedere tehnologic și. Utilizarea sunliquid®20, un amestec E2 de clasă premium, a fost demonstrată cu succes într-un test de flotă cu vehicule de serviciu ale Mercedes-Benz.

Pentru mai multe detalii privind tehnologia sunliquid® apăsați aici..

Comunicatele media de mai jos sunt disponibile doar în limba engleză

September 20, 2019

Clariant und ORLEN Południe geben Lizenzvereinbarung über die sunliquid® Zellulose-Ethanol-Technologie bekannt

Clariant, ein fokussiertes und innovatives Spezialchemieunternehmen und ORLEN Południe, ein Unternehmen der ORLEN-Gruppe, dem führenden Kraftstoff- und Energieunternehmen in Mittelosteuropa, haben heute eine Lizenzvereinbarung für Clariants sunliquid Technologie zur Produktion von Zellulose-Ethanol unterzeichnet. More

September 02, 2019

Clariant testet erfolgreich die Energiepflanze Miscanthus in der Straubinger Anlage für das GRACE Projekt

München, 2. September 2019- Clariant gab heute bekannt, dass rund 30 Tonnen Miscanthus-Gras, welches von INA, dem führenden kroatischen Öl- und Gasunternehmen, zur Verfügung gestellt wurde, getestet wurden. Die Miscanthus-Biomasse wurde im Februar dieses Jahres in Kroatien am INA Demonstrationsstandort geerntet, zu Ballen gepresst und zur Weiterverarbeitung in Lignocellulose-Zucker und -Ethanol nach Straubing in Clariants vorkommerzielle sunliquid-Anlage geliefert. More

September 12, 2018

Erster Spatenstich für Clariants sunliquid®-Zellulose-Ethanol-Anlage in Rumänien 

Muttenz, 12. September 2018 – Mit dem traditionellen ersten Spatenstich hat Clariant, ein weltweit führendes Spezialchemieunternehmen, heute offiziell den Bau der ersten sunliquid-Grossanlage zur Produktion von Zellulose-Ethanol aus Agrarreststoffen begonnen. Dabei kommt erstmals die im Unternehmen entwickelte sunliquid-Technologie im industriellen Massstab zum Einsatz. An der Zeremonie in Podari bei Craiova im Südwesten Rumäniens nahmen offizielle Vertreter der rumänischen Regierung und der Schweizer Botschafter Urs Herren teil. An der Spitze der Clariant-Repräsentanten stand Vorstandsmitglied Christian Kohlpaintner. More

More Media Releases

Datei herunterladen

Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten ein. Die Datei wird nach der Übermittlung Ihrer Daten sofort automatisch heruntergeladen. Dies ist nur für die erste Datei erforderlich, die Sie auf dieser Seite herunterladen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Persönliche Informationen

Pachet de comunicare

Datei herunterladen

Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten ein. Die Datei wird nach der Übermittlung Ihrer Daten sofort automatisch heruntergeladen. Dies ist nur für die erste Datei erforderlich, die Sie auf dieser Seite herunterladen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Persönliche Informationen

Dragos Gavriluta
Dragos Gavriluta
Country Head Romania

Anfrage an Clariant

Liviu Ungureanu
Liviu Ungureanu
Site Manager Podari

Anfrage an Clariant

Paul Popescu
Paul Popescu
Feedstock and Supply Manager
+40720067001

Anfrage an Clariant

 

Proiectul este finanţat de cel de-al Şaptelea Program Cadru al Uniunii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi demonstraţii prin Acordul de finanţare nr. 322386 (SUNLIQUID) şi de Bio-Based Industries Joint Undertaking, în cadrul programului de cercetare şi inovare al Uniunii Europene "Orizont 2020", prin Acordul de finanţare nr. 709606 (LIGNOFLAG).

Romania Sunliquid project

Anfrage an Clariant

Bitte geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein, damit wir Ihr Anliegen bearbeiten können. Vielen Dank für Ihr Interesse.

Contact Us
Contact Us
Online Communications Team
Haftungsausschlussklausel:
Diese Informationen entsprechen unserem aktuellen Wissensstand und geben Auskunft über unsere Produkte und mögliche Anwendungszwecke. Clariant gewährt weder stillschweigend noch ausdrücklich eine Garantie bezüglich der Richtigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit der Informationen und übernimmt keine Haftung in Verbindung mit der Nutzung dieser Informationen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Produktanwenders, die Eignung der Produkte von Clariant für die entsprechende Anwendung zu bestimmen.<br />
<br />
* Durch keine Aussagen in diesen Informationen werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Clariant aufgehoben, die weiterhin gelten, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Rechte an geistigem bzw. gewerblichem Eigentum sind zu wahren. Aufgrund möglicher Änderungen an unseren Produkten sowie Änderungen in geltenden nationalen und internationalen Verordnungen und Gesetzen kann sich der Stand unserer Produkte ändern. Materialsicherheitsdatenblätter mit Sicherheitsvorschriften zur Anwendung oder Lagerung von Produkten von Clariant sind auf Anfrage und in Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen erhältlich. Die Informationen in den entsprechenden Materialsicherheitsdatenblättern müssen vor der Anwendung dieser Produkte gelesen werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Clariant.<br />
<br />
* Für Verkäufe an Kunden mit Wohnsitz in den USA oder Kanada gilt darüber hinaus Folgendes: Ohne ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für Produkte oder Services jeglicher Art hinsichtlich Handelstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.<br />
<br />
© In vielen Ländern eingetragene Marke von Clariant.<br />
® 2019 Clariant International AG 

Sie sind im Begriff, die Webseite von Clariant zu verlassen.

Über den von Ihnen aufgerufenen Link verlassen Sie in ungefähr 10 Sekunden die Clariant-Seite. Wenn Sie diesen Vorgang aufhalten möchten, klicken Sie auf »Abbrechen«.